+420 228 229 057 | +420 555 333 749 | +420 555 222 479 info@profilikvidace.cz
Vyberte stránku

Likvidace společnosti

Autor : Profilikvidace
Zveřejněno dne : 28 května, 2021

Obsah

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Likvidace společnosti nabízí způsob, jak ukončit veškerá aktiva společnosti. Jedná se souhrn ekonomických a právních úkonů, které směřují k ukončení celého podnikání. Výsledkem je výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Postup likvidace společnosti.

 

likvidace společnosti

CO JE TO VLASTNĚ LIKVIDACE ?

Je to kvalifikovaný proces, který začíná rozhodnutím společníků na valné hromadě, že společnost zruší (z jakéhokoliv důvodu) a pokračuje činností jmenovaného likvidátora, který musí zajistit posloupnost všech zákonem daných úkonů až do výmazu takto likvidované společnosti z veřejného rejstříku ČR.

KDO MŮŽE BÝT LIKVIDÁTOREM SPOLEČNOSTI ?

Likvidátorem jmenujeme osobu, která má k výkonu této funkce zákonem dané předpoklady (bezúhonnost, plnoletost, bezdlužnost) a dále je odborně zdatná k tomu, aby tuto specifickou činnost zvládla. Obecně je žádoucí, aby taková osoba disponovala právním a ekonomickým vzděláním s důrazem na mikroekonomii, účetnictví, daně …

JAK DLOUHO TAKOVÁ LIKVIDACE SPOLEČNOSTI TRVÁ ?

Je to individuální a záleží na mnoha faktorech. Jiná doba likvidace bude u „prázdných“ společností bez dluhů, bez zaměstnanců, apod. a jiná doba u velkých společností s mnoha zaměstnanci, nemovitostmi, pohledávkami, závazky… Likvidace společnosti je relativně zdlouhavý proces, který trvá minimálně rok. Ovšem většinou se jedná o průměrné období až 5-ti let.

CO MÁM UDĚLAT PRO TO, ABYCH SPOLEČNOST ZRUŠIL A „DAL“ JI DO LIKVIDACE?

Na začátku nás pouze zkontaktovat a víc nic. Přijedeme, provedeme vstupní informační pohovor, provedeme analýzu situace a navrhneme řešení a rozpočet. V případě Vašeho souhlasu podepíšeme příkazní smlouvu a věc se začne v naší režii řešit. Vše děláme na klíč, zorganizujeme valnou hromadu Vaší společnosti, která o zrušení firmy rozhodne, Vy (společník) se jí účastnit nemusíte, stačí nám plná moc a vše vyřešíme a zařídíme sami. Na valné hromadě Vás odvoláme z funkce jednatele a pomůžeme Vám předat likvidátorovi společnost, účetnictví, inventuru majetku, atd. Tím pro Vás věc úplně končí a máte klid. Likvidaci společnosti si dále již řídíme sami.

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI – DOTAZY

MŮŽU ZLIKVIDOVAT I FIRMU, KTERÁ MÁ DLUHY A MĚLA BY JÍT SPÍŠE DO KONKURZU ?

Můžete takovou firmu zlikvidovat. Ovšem v případě, že likvidátor zjistí předlužení společnosti nebo obecně insolvenci, zajistí sám vypracování insolvenčního návrhu a poté bude spolupracovat s insolvenčním správcem. Po skončení insolvenčního řízení si firmu přebere od správce zpět a zajistí dokončení likvidace společnosti. Likvidace firmy ve spolupráci s námi je pro Vás mnohem komfortnější varianta, než se se správcem dohadovat.

CO MŮŽU OČEKÁVAT ZA PROBLÉMY, KDYŽ SVOJI ZADLUŽENOU FIRMU „NEŘEŠÍM“ ?

Každý nese odpovědnost sám, může se stát, že se do Vás „obuje“ nějaký věřitel, kterému delší dobu dlužíte a poštve na Vás policii, soudy, exekutory. Podnikatelské aktivity bychom měli ukočírovat v rámci zákonných norem. Když se Vám to už nedaří, obraťte se na odborníky a věc řešte. Likvidace nefunkční nebo neprosperující společnosti je zákonným postupem a je tudíž tím nejlepším řešením vzniklé situace.

KOLIK ZA LIKVIDACI SPOLEČNOSTI ZAPLATÍM ?

To je individuální a vždy se snažíme s klienty domluvit tu nejvýhodnější cenu při zachování nejvyšší možné kvality odvedené práce. Ceny pro Vás vždy smluvně stanovíme a jsou konečné. Klient zaplatí pouze to, co se na začátku dohodne a smluvně zakotví, nikdy nic navíc.

CO KDYŽ NASTANOU V PRŮBĚHU LIKVIDACE SPOLEČNOSTI NĚJAKÉ NEPŘEDVÍDATELNÉ PROBLÉMY ?

1. DOPLATEK ?

Nebudeme po Vás chtít nikdy žádný doplatek
Cenu stanovíme předem. Jakmile jednou jmenujeme likvidátora a podepíšeme smlouvu, tak už je vše v režii likvidátora a je jeho problém, pokud se někde něco objeví, o čem se dříve nevědělo.

2. CO KDYŽ ZA MNOU PŘIJDOU VĚŘITELÉ NEBO NĚKDO JINÝ A JÁ UŽ BUDU PŘITOM Z FUNKCE JEDNATELE ODVOLÁN A FIRMA BUDE V LIKVIDACI ?

Nedělejte nic a pošlete dotyčného za likvidátorem. Námi jmenovaný likvidátor je jediným člověkem, který může za společnost jednat a řešit její (a vlastně i Vaše) záležitosti. Vy navíc ani jednat za společnost už nemůžete, dokonce nesmíte! Vše řeší jenom likvidátor, proto si ho platíte, abyste měl klid.

3. JAKOU MÁM JISTOTU, ŽE SVOJI PRÁCI ODVEDETE DOBŘE ?

Máte jistotu několika stovek námi vymazaných a tudíž již zrušených a zlikvidovaných společností, máte jistotu sehraného týmu s odpovídajícím vzděláním, složeného z právníků, daňových poradců, účetních, soudních znalců, apod. Jistotou pro Vás je i to, že příkazní smlouvu nelze jednostranně vypovědět a po jmenování likvidátora do funkce (a Vašem odvolání z funkce jednatele) již tento musí svoji práci dokončit.

4.CO MÁM DĚLAT S HROMADOU ÚČETNICTVÍ, KTERÁ MI PO MOJÍ FIRMĚ ZBYLA ?

Předáte ji likvidátorovi a on zajistí archivaci spisového materiálu dle příslušných zákonů. Některé písemnosti musíme trvale uložit, některé se archivují v závislosti na skartačních lhůtách. Ale vše zajišťuje likvidátor a bez Vaší spoluúčasti.

ÚČETNICTVÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI NENÍ VEDENO TAK, JAK BY SE SPRÁVNĚ MĚLO VÉST… NEBO NENÍ ÚČETNICTVÍ Z NĚJAKÉHO DŮVODU VŮBEC.

JE TO VELKÝ PROBLÉM, KDYŽ CHCEME PROVÉST LIKVIDACI SPOLEČNOSTI ?

Není to problém, vše si od vás přebereme v tom stavu, v jakém to je. V případě potřeby provedeme rekonstrukci účetnictví a zajistíme předání příslušných přiznání na finanční úřad. Vše opět v naší režii. Likvidaci společnosti si dál řídíme sami.

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI – KARANTÉNA, OMEZENÍ ?

Je to jednoduché, vše vyřešíme online. Telefonickou a mailovou komunikací připravíme valnou hromadu včetně všech smluvních ujednání. Požadované originály potřebných listin si zašleme poštou. Na valnou hromadu nemusíte, to zařizujeme my a po vstupu společnosti do likvidace nám pošlete opět poštou požadované účetní doklady.

Související články

Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost ?Jak zlikvidovat společnost je dobré buď kvalitně a zodpovědně nastudovat, nebo se obrátit na odborníky. Nastudování procesu likvidace ve všech jeho variacích by zabralo několik hodin. Často však dostáváme následující dotaz: jsem jediným...

Jmenování likvidátora

Jmenování likvidátora

Jmenování likvidátora Jmenování likvidátora. Jmenování likvidátora, odstoupení likvidátora jmenovaného soudem. Všichni společníci (nebo valná hromada), kteří rozhodli o likvidaci, jsou současně povinni bez zbytečného odkladu rozhodnout o osobě likvidátora, přičemž...

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sroLikvidace společnosti sro představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace. Tedy ke zrušení a zániku podniku v případech, kdy společnost není předlužená. Máte-li předluženou společnost, (aktiva jsou nižší než pasiva)...

Partneři.

*
+
*
*
*