+420 228 229 057 | +420 555 333 749 | +420 555 222 479 info@profilikvidace.cz
Vyberte stránku
Likvidace firem

Profesionální
likvidace firem

Profesionální likvidace firem je řešení
Vašich problémů se ZADLUŽENOU firmou.
Profesionální likvidace firem

Vaši zadluženou firmu zlikvidujeme za Vás

likvidace firem

Zlikvidujeme Vaši firmu

MÁ VAŠE FIRMA PROBLÉMY ?
DRTÍ VÁS ZÁVAZKY A NEUSTÁLÉ TELEFONÁTY VĚŘITELŮ ?
LIKVIDACE ZADLUŽENÉ FIRMY JE ŘEŠENÍM VAŠICH PROBLÉMŮ !

ZBAVÍME VÁS STAROSTÍ I DOPADŮ SKUTEČNOSTI, ŽE JSTE ZAPSÁNI V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU JAKO VLASTNÍK ČI LIKVIDÁTOR ZADLUŽENÉ SPOLEČNOSTI..

Likvidace firem
kvalitně a rychle

 • Vaši zadluženou firmu převezmeme. Se všemi závazky a s garancí odpovědností nových statutárních orgánů.
 • Po převzetí a velmi podrobném předání firmy, zahájíme její profesionální likvidaci a tu dotáhneme až po výmaz firmy z rejstříku.
 • Soud Vás ustanovil likvidátorem a vy nevíte jak dál ? Firmu kompletně převezmeme a budeme pokračovat v její likvidaci .
R

Převzetí zadlužené firmy

R

Převzetí již likvidované firmy

R

Profesionální likvidace firem

300+

Firmy které jsme převzali
37+
Likvidujeme v této chvíli

15+

Roky našich služeb

Jsme tu pro Vás

Profesionální likvidace firem
obraťte se na nás

Zavoláme Vám

Setkáme se

Navrhneme řešení

Zrealizujeme řešení

Zavolejte nám

+420 228 229 057
+420 555 333 749
+420 555 222 479

Messengery

+420 704 420 177
WhatsApp
Signal
Viber

Threema

NSW83KV2
42AE2V29

*
+
*
*
*

Trocha teorie

články blogu

Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost ?Jak zlikvidovat společnost je dobré buď kvalitně a zodpovědně nastudovat, nebo se obrátit na odborníky. Nastudování...

Jmenování likvidátora

Jmenování likvidátora

Jmenování likvidátora Jmenování likvidátora. Jmenování likvidátora, odstoupení likvidátora jmenovaného soudem. Všichni společníci (nebo valná...

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sroLikvidace společnosti sro představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace. Tedy ke zrušení a...

Kontaktujte nás

Jak postupujeme ?

Kontaktujete nás

Na první schůzce nám popíšete svoji situaci. Lépe se sejít osobně, ale lze i po telefonu nebo využít některý z alternativních komunikačních nástrojů, jako je WhatsApp, Viber, Telegram, Signal či Threema.

l

Připravíme návrh řešení

Dle domluvených podkladů zpracujeme následující postup, časový harmonogram, připravíme smluvní dokumentaci. Veškeré dokumenty Vám dáme předem k prostudování. Vámi navržené změny dokumentace a předávacích protokolů zapracujeme.

Zrealizujeme řešení

Vaši firmu převezmeme do kompletní správy a sami pak pokračujeme v její likvidaci. Důležitou součástí je předávací protokol funkce jednatele / likvidátora který Vám pomůžeme vypracovat a který Vás bude jednak chránit před možnými následnými kroky věřitelů či institucí, ale hlavně Vás zbaví starostí a povinností, které by Vám jinak zůstaly.

Výhody služby likvidace firem

 • Již nadále nebudete likvidátorem likvidované společnosti.
 • V případě převzetí Vaší společnosti námi přestanete být společníkem a jednatelem společnosti „v likvidaci“, Vaši obchodní partneři Vás tudíž nebudou spojovat s likvidovanou společností. Banky a finanční instituce se na Vás budou dívat zcela jinak, narozdíl od toho, kdyby jste v likvidované společnosti zůstali.
 • Zbavíte se povinností, které plynou z výkonu funkce likvidátora, budete mít čas věnovat se jiným činnostem, třeba i jinému podnikání.
 • Zbavíte se zodpovědnosti spojené s funkcí likvidátora, či jednatele.
 • Nebudou Vás neustále kontaktovat věřitelé a úřady.
 • Až na závěr likvidace (v případě zadlužené společnosti) budete podávat návrh na konkurz a budete čekat na jmenování insolvenčního správce, nebudete v rejstříku „viset“ jako jednatel a společník zadlužené firmy. Toto Vám jednak umožní založit si bez obav kdykoli jakoukoli jinou společnost, ve které budete moci být statutárním orgánem. Bez obav totiž můžete podepsat čestné prohlášení, že na Váš majetek nebyl vyhlášen konkurz a že nejste v úpadku.
 • Zaplatíte pouze jednou a dále již nebudete mít s likvidací společnosti žádné výdaje. Vše už budeme řešit sami a veškeré náklady si budeme také hradit sami.
 • Za likvidaci společnosti poneseme plnou zodpovědnost pouze my. Stejně tak v závěru likvidace poneseme povinnost plně spolupracovat s insolvenčním správcem a soudem, tato povinnost se Vám včasným přepisem firmy vyhne.
Profesionální likvidace firem

otázky a odpovědi

Legálnost postupu likvidace firmy

Důsledně respektujeme zákony. Nebudete mít problém s legálností uskutečněného prodeje společnosti. Věřitelé nebudou mít šanci zneplatnit transakci.

Diskrétnost služby likvidace firem

Ve všech fázích prodeje firmy Vám garantujeme plnou diskrétnost a nešíření informací bez Vašeho souhlasu.

Profesionální likvidace firem rychlost a cena

Od první schůzky až po samotný převod společnosti a zápis změn do obchodního rejstříku nemusí uplynout ani 7 dnů. Tak rychle jsme pro Vás schopni vše vyřešit.
Cena bude předem dohodnuta a NIKDY ji již nezměníme

Komplexní servis  likvidace firem

Poskytneme Vám plný komplex služeb od předběžných konzultací, analýzy právní a ekonomické situace, až po vypořádání transakce a převzetí společnosti kupujícím.
Je možno zadluženou firmu zlikvidovat ?
Likvidace společnosti je proces, při kterém dojde k ukončení veškeré činnosti firmy. Výsledkem likvidace je ukončení všech smluvních a obchodních vztahů, prodej aktiv a vypořádání závazků i pohledávek. Pokud jsou splněny uvedené podmínky, dojde k výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

V případě nevypořádaných závazků, společnost nelze zlikvidovat a vymazat z OR.

Navíc, v případech, kdy likvidátor společnosti zjistí, že aktiva firmy nestačí pro úhradu závazků, pak je povinen podat návrh na insolvenci. Velkou výhodou pro Vás je to, že tento návrh (ne dříve nežli 8 – 12 měsíců po převodu společnosti) podává náš likvidátor, který byl do společnosti jmenován novým vlastníkem.

Kolik stojí profesionální likvidace ?

Finální částku ovlivňuje celá řada faktorů – závazky, úroveň účetnictví, účetní uzávěrky aj. K určení sumy je proto potřebná hloubková analýza firmy (tu provádíme zdarma). Průměrná cena profesionální  likvidace společnosti se pohybuje v rozsahu 15 000–70 000 Kč.

Jak probíhá klasická likvidace firmy ?
Z řad našich profesionálních likvidátorů jmenujeme do Vaší společnosti likvidátora, který ihned začne konat. Nevyhnete se ale větší finanční náročnosti celého procesu a budete v “první řadě” veškeré odpovědnosti a povinné spolupráce. Zvažte, zdali nevyužijete variantu převodu firmy a řízené likvidace novým vlastníkem.
V případě, že potřebujete klasickou službu likvidace firmy, která není zadlužena a je schopna vyrovnat své závazky po zpeněžení majetku, pak Vám naše firma poskytne plný komplex služeb likvidace firmy, od návrhu profesionálního likvidátora až po výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Jestliže je však Vaše firma PŘEDLUŽENÁ, nabízíme Vám variantu odkupu společnosti a následné řízené likvidace novým vlastníkem společnosti. Veškeré povinnosti, které by Vás čekaly bude plnit on.

Služba převzetí firmy za účelem její likvidace
Přepsat s.r.o, prodat firmu lze během několika hodin od rozhodnutí. Jak rychle převod společnosti udělat záleží na více okolnostech. Prvním z nich je např. kolik má firma jednatelů a společníků. Pokud jste ve firmě sám sobě jednatelem i společníkem (majitelem firmy), lze odkup, prodej firmy udělat velmi rychle a to i bez notáře. Stačí pouze několik ověřených podpisů( např. pošta, obecní úřad, matrika). Přepis, prodej společnosti nejrychlejším a ve většině případů i nejlevnějším způsobem, jak ukončit své podnikání.
Připravíme celou obchodní transakci v souladu s NOZ a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Všechny návrhy smluv obdržíte předem.

Nehledě na to, že zákon nevyžaduje podepsání dokumentů u notáře, obvykle smlouva o prodeji obchodního podílu (nebo úplatném převodu akcií) se podle přání prodávajícího podepisuje u notáře. Pak nový majitel odvolává starého jednatele a ustanoví nového.

Nový jednatel přebírá od starého jednatele kompletní dokumentaci, účetní doklady a všechny nástroje řízení společnosti v souladu se zákonnými požadavky, o čem se sestavuje předávací protokol.

Při prodeji větších zadlužených firem mohou být, podle přání obou stran, rovněž sestaveny a podepsány oběma stranami následující jednotlivé přílohy k základní smlouvě:

Přehled aktuálních závazků společnosti ke dni provedení transakce s jejich strukturalizací (závazky z obchodních vztahů, bankovní úvěry, státní instituce, dlouhodobé závazky)
Přehled pohledávek ke dni provedení transakce
Mimořádná účetní uzávěrka
Strategický plán se závazky kupujícího společnost revitalizovat, včetně závazku o poskytnutí nezbytných finančních prostředků na postupnou stabilizaci firmy
Protokol inventarizace a předání zboží na skladě, včetně jeho případného ocenění soudním znalcem nebo ověření předávacího protokolu notářem (podle požadavku prodávajícího)
Jednotlivé předávací protokoly na nemovité objekty, drahé technologické a výrobní zařízení
Podle přání prodávajícího můžeme zajistit u notáře on-line zápis do obchodního rejstříku. V tomto případě vyjdete z kanceláře notáře s výpisem společnosti z obchodního rejstříku v ruce, v němž již budou provedeny změny – zapsání nového jednatele i 100% společníka (jediný akcionář).
Rozvázání vašeho jména s firmou většinou trvá maximálně 14 dnů. Svou funkci ve společnosti však přestanete vykonávat v den podpisu smluvní dokumentace, nebo k datu, na kterém se dohodneme.

NEMŮŽE MÍT PRO MĚ PRODEJ ZADLUŽENÉ FIRMY NEGATIVNÍ NÁSLEDKY?
Negativní následky v podobě případného ručení jednatele za závazky společnosti jsou v rámci naší služby právně ošetřeny. Převod podílu na společnosti lze dle zákona učinit kdykoliv v rámci její právní existence. Závazky společnosti se však nepojí s podílem na společnosti, ale se společností jako takovou (identifikovanou číslem – IČO). Pokud má být převod společnosti včetně závazků, pohledávek a dalších aspektů právně ošetřen, je potřeba dalších dokumentů, které podrobnosti převodu specifikují. Samotná změna údajů na obchodním rejstříku nestačí. Veškerá dokumentace je součastí našeho právního servisu.
KOLIK STOJÍ PŘEVZETÍ SPOLEČNOSTI ?

Nevíte co se zadluženou firmou ? Přepište ji na nás. V rámci služby „profesionální likvidace firem“ bohužel nelze stanovit fixní sumu. Jedná se o vysoce individuální záležitost, která potřebuje hloubkovou analýzu (tu poskytujeme zdarma).

Obecně můžeme říci, že částka za převzetí/odkup společnosti začíná na částce 35 000 Kč.

Profesionální likvidace firmy novým vlastníkem

Prodej společnosti za účelem jejího řízeného zlikvidování novým vlastníkem je skvělou a legální alternativou k většinou časově, procesně i finančně náročnějšímu ukončení činnosti firmy.

Vyhnete se tím v budoucnu mnoha povinnostem, které by Vám jinak jako vlastníkovi firmy a jednateli zůstaly.
Prodej společnosti je proces více flexibilní, a hlavně výrazně snadnější a levnější než klasické ukončení činnosti firmy. Uskutečňuje se převodem podílů. Na nabyvatele tedy přechází jak majetek, tak i dluhy společnosti. Věřitelé se tak svých pohledávek mohou domáhat nadále vůči společnosti, likvidátorovi a osobám, které společnost koupily.
Je to nejpopulárnější, spolehlivý a rychlý způsob, díky kterému lze ušetřit čas, peníze a zbavit se starosti i odpovědnosti spojených s průběhem likvidačního řízení firmy

Profesionálně řízená likvidace firmy je tím nejrychlejším způsobem, jak legálně ukončit podnikání na zadlužené firmě. Zbaví Vás starostí a povinností.

O nás

Profesionální likvidace firem

Projekt profilikvidace.cz pomáhá podnikatelům legálně ukončit jejich podnikání.
V podnikání nastávají situace, kdy se podnikatel již nemůže podnikání nadále věnovat. Do této situace se může dostat z mnoha důvodu, které mohou komukoliv z nás nastat.
Naše společnost se specializuje na Český a Slovenský trh, kde pomáhá podnikatelům od jejich každodenních starostí službou profesionální likvidace firem.

Od našich klientů přebíráme společnosti v jakémkoliv stavu, a to do několika hodin od prvního kontaktu. Naším hlavním cílem je pomoc podnikatelům od jejich starostí, na které již sami nestačí.

+420 704 420 177

Profesionální likvidace firem. Převzetí firmy. Přepis zadlužené firmy. Nevíte co se zadluženou firmou ? Jak se zbavit firmy.

Kanceláře

Těšínská 64
Opava, 746 01

Kurzova 2222/16
Praha, 155 00

Email

info@profilikvidace.cz
Napište nám

15 + 3 =