Převzetí a likvidace zadlužené společnosti.

Telefon

+420 555 333 237, +420 228 229 685

Mobil

+420 704 760 759, +420 704 420 177

THREEMA

NSW83KV2

E-mail

info@profilikvidace.cz

Zanechejte své kontaktní údaje ozveme se co nejdříve zpět.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Převzetí a likvidace společnosti.

Profesionální likvidace firem je řešení Vašich problémů se ZADLUŽENOU firmou.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Všechny závazky u Finančního úřadu, OSSZ a ÚP
Jak velká částka je účetně na pokladně vedena ?
Výše všech nesplacených úvěrů u bank a finančních institucí, jež ručíte směnkou.
Včetně nájmů a nesplacených splátek leasingu
Nevyplacené mzdy, nevyplacené odstupné.
Převzetí zadlužené firmy
Narozdíl od konkurence, naši jednatelé VŽDY komunikují s věřiteli, úřady, státními orgány, VŽDY řeší problémy předvzaté společnosti a připravují půdu pro závěrečný krok – jmenování likvidátora.
Zakládáme si na tom, že při přepisu firmy jsou s námi spolupracující noví vlastnící a jednatelé VŽDY občané ČR, VŽDY mají čistý výpis z rejstříku trestů a NEMAJÍ exekuce.
  • PŘEVZETÍ A LIKVIDACE ZADLUŽENÉ FIRMY JE ŘEŠENÍM VAŠICH PROBLÉMŮ !
  • ZBAVÍME VÁS STAROSTÍ I DOPADŮ SKUTEČNOSTI, ŽE JSTE ZAPSÁNI V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU JAKO VLASTNÍK ČI JEDNATEL U ZADLUŽENÉ SPOLEČNOSTI.
Zbavte se své zadlužené firmy včas

2. Ukončit činnost firmy

Říj 14, 2023 | Jak se zbavit firmy ?

Jak ukončit činnost firmy.

Jak ukončit činnost firmy

Zrušit firmu snadno a (pokud možno) rychle!

Ukončit činnost firmy. Jde vůbec firma zrušit snadno a rychle? Vlastně nedá. Připravili jsme pro vás ale jednoduchý návod, jak to provést, aby to bolelo co nejméně.

Vlastně se jedná o klasický podnikatelský scénář, jehož zápletka spočívá často v nedostatečné přípravě na začátku podnikání. Ale tomu se věnujeme jinde. Teď se podíváme na to, co vás vlastně čeká v momentě, kdy chcete svoji společnost zrušit. I neaktivní firma s sebou nese náklady. Pokud tedy firmu nezfúzujete s jinou nebo nepřevedete svůj podíl na společníka, čeká vaši firmu likvidace.

Jejím cílem je vypořádat veškeré závazky společnosti a společnost vymazat z obchodního rejstříku. K úhradě závazků bývá obvykle nutné zpeněžit majetek společnosti – likvidační podstatu. Případné zbývající finanční prostředky si společníci rozdělí jakožto likvidační zůstatek. Poměrně podle výše jejich podílů.

Ukončit činnost firmy můžete buď likvidací firmy na vlastní náklady, což Vám zabere čas, stojí finanční prostředky, stále zůstáváte společníkem a statutárním orgánem, nebo využijete alternativu k ukončení činnosti firmy.

Jak zrušit firmu levně a rychle ? Využijte služeb profesionálů, jako jsme my. Pomůžeme Vám ukončit činnost firmy.

#1 varianta – likvidace firmy

5 kroků k likvidaci a ukončení činnosti firmy

1.  Rozhodnutí o zrušení společnosti

O zrušení společnosti rozhodují její společníci, a to buď dohodou nebo, pokud je to explicitně uvedeno ve společenské smlouvě, o tom rozhoduje valná hromada. U jednočlenné společnosti rozhoduje jediný společník. Vždy je vyžadována forma notářského zápisu. Existují však i rychlejší a v důsledku i levnější alternativy, jak ukončit činnost firmy.

2.  Zahájení likvidace

Zároveň s tímto rozhodnutím je jmenován likvidátor. Toho jmenuje valná hromada společnosti nebo jednatelé. Pokud se nedomluví a nikoho nezvolí, ex offo ho následně jmenuje soud.

Likvidátorem může být jak třetí strana, tak i společník či jednatel. Nejde tedy nutně o nezávislou osobu (jako je tomu u insolvenčního správce). Přesto je i likvidátor povinen jednat s péčí řádného hospodáře. Odměnu likvidátora určuje ten, kdo ho jmenoval.

Dnem rozhodnutí o zrušení vstupuje společnost do likvidace. Zpravidla z účetních důvodů se pro tyto účely vybírá první den v měsíci. Likvidátor je ze zákona totiž povinen vyhotovit k prvnímu dni likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění společnosti.

Informaci o tom, že je společnost v likvidaci, je likvidátor povinen nechat také bezodkladně zapsat do obchodního rejstříku. Dnes to obvykle provádí přímo notář, který sepisoval rozhodnutí o zrušení společnosti. Společnost je posléze povinna používat dodatek „v likvidaci“ a nadále činit pouze takové kroky, které budou vést k vypořádání vztahů tak, aby mohla společnost zaniknout. 

3.  Vypořádání pohledávek a závazků obchodní korporace, zpeněžení majetku

Další povinností likvidátora je informovat individuálně všechny známé věřitele o tom, že je společnost v likvidaci. Pro případ neznámých se zveřejňuje výzva k přihlášení pohledávek v Obchodním věstníku, a to minimálně dvakrát, s odstupem minimálně dvou týdnů. Lhůta pro přihlášení nesmí být pak kratší než tři měsíce ode dne druhého zveřejnění. Co z toho plyne? Že zrušení s. r. o. likvidací nelze v zásadě provést rychleji než za 4 měsíce.

4. Ukončení likvidace

Po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace. Uvede v ní, jak bylo naloženo s likvidační podstatou. Součástí bude návrh na rozdělení likvidačního zůstatku (pokud celý proces skončil v plusových číslech). Spolu s účetní závěrkou to předloží orgánu, který jej jmenoval. Primárně se uspokojí pohledávky věřitelů, a teprve pak dostanou svůj podíl společníci.

Pokud naopak proces skončil v červených číslech, tzn. majetek společnosti nestačí na úhradu závazků, je likvidátor povinen podat návrh na zahájení insolvenčního řízení. Pokud by se v rámci insolvenčního řízení objevil další majetek, který by umožnil úplné uspokojení všech věřitelů, insolvenční řízení by bylo zastaveno a společnost by znovu vstoupila do likvidace.

Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku.

5. Výmaz s. r. o.  z obchodního rejstříku – zánik s. r. o.

Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz obchodní korporace z obchodního rejstříku. K návrhu se přikládají účetní podklady, které má společnost povinnost zveřejnit ve sbírce listin, souhlas finančního úřadu s výmazem a dokumenty osvědčující zveřejnění oznámení o likvidaci v obchodním věstníku. Výmazem společnosti z obchodního rejstříku pak společnost zaniká

A co když v průběhu změním názor?

I na to se v zákoně myslelo. Dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace, může ten, kdo rozhodl o zrušení, své rozhodnutí změnit. Pokud tedy ještě nebyl rozdělen likvidační zůstatek nebo převzata likvidační podstata věřiteli, je možné proces tzv. revokovat

Když hledáte někoho, kdo podnikání rozumí

Máte vlastní produkt nebo službu? Věříte, že s ním můžete ve světě uspět? To dává smysl! A my vás v tom podpoříme. Pro začínajícího podnikatele máme vlastní konzultanty, pro pokročilého byznysmena zase zkušené experty z celé republiky. Jsme tu pro vás a jdeme s vámi do neznáma.

Před zrušením společnosti a zahájením likvidace je třeba promyslet, zda nebude likvidace představovat porušení některých aktivních závazků společnosti. Pokud je společnost příjemcem např. dotace, doporučujeme zkontrolovat podmínky jejího poskytnutí.

# 2 varianta – převod firmy a její likvidace profesionály

Převzetí a likvidace jakékoli společnosti.

Zanechejte své kontaktní údaje, ozveme se co nejdříve zpět,
domluvíme si schůzku a osobně se sejdeme

Telefon

+420 555 333 237, +420 228 229 685

Mobil

+420 704 760 759, +420 704 420 177

THREEMA

NSW83KV2

E-mail

info@profilikvidace.cz

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Související články

1. Převzetí zadlužené firmy

1. Převzetí zadlužené firmy

Převzetí zadlužené firmy Převod firmy Převzetí zadlužené firmy je řešením vašich problémů. Specializujeme se na akvizice zadlužených společností s převzetím všech souvisejících závazků. Náš inovativní přístup a rozsáhlé odborné znalosti nám umožňují procházet...

Likvidace firmy

Likvidace firmy

Likvidace firmy Likvidace firmy. Co s firmou: prodat nebo vstoupit do likvidace? Nechce se vám již podnikat? Rádi byste si konečně užívali zaslouženého volna? Nebo nemáte svou firmu v rodině komu předat? Přemýšlíte, jak co nejjednodušeji své podnikání ukončit. Nebo se...