+420 228 229 057 | +420 555 333 749 | +420 555 222 479 info@profilikvidace.cz
Vyberte stránku

Likvidace prodejem firmy

Autor : Profilikvidace
Zveřejněno dne : 22 května, 2021

Obsah

Likvidace prodejem firmy

Likvidace prodejem firmy může být dobrou, levnou a rychlou alternativou ke klasické likvidaci.  Nechce se vám již podnikat? Rádi byste si konečně užívali zaslouženého volna? Nebo nemáte svou firmu v rodině komu předat? Přemýšlíte, jak co nejjednodušeji své podnikání ukončit?
Nebo se chcete zbavit své neaktivní firmy, protože nevyvíjí žádnou ekonomickou činnost? Jste již unaveni z neustálých problémů spojených s podnikáním? Dochází Vám již energie na další boj s větrnými mlýny v podobě státních institucí?
Ať už vás vedou k myšlence na ukončení podnikání jakékoliv osobní, zdravotní či profesní důvody, je důležité promyslet, jakým způsobem své podnikání uzavřít.

Česká legislativa umožňuje v zásadě dvě různá řešení: buď půjdete cestou likvidace společnosti pod taktovkou likvidátora, nebo formou likvidace prodejem firmy ve spolupráci s profesionálním zprostředkovatelem jako je naše společnost.

Oba tyto způsoby vaši firmu dovedou ke zdánlivě stejnému konci, ale rozdíly jsou mezi nimi z finančního hlediska velmi zásadní. V následujících řádcích se dozvíte, jak se Vám může při špatném výběru konec podnikání zkomplikovat a prodražit.

Likvidace prodejem firmy

Klasická likvidace firmy

První možnost zrušení podnikání je likvidace firmy. Provádí ji likvidátor jmenovaný soudem nebo valnou hromadou společnosti.

Likvidátor je fyzická osoba, která převezme pravomoci statutárního orgánu a která svými kroky dovede společnost k likvidaci a k výmazu z obchodního rejstříku. Přechází na něj právo jednat jménem společnosti a jeho jednání je úplatné z prostředků společnosti.

Odměna likvidátora za likvidaci firmy se však pohybuje v řádech desítek tisíc korun a zpravidla činí více jak 10% zůstatku zpeněžení majetkové a jiné podstaty. K odměně likvidátora se dále platí jednorázově 10.000,- Kč za každého přihlášeného věřitele do počtu 10-ti věřitelů.

Obecně lze říci, že likvidace firmy je časově a finančně náročný proces. U společností bez věřitelů trvá likvidace zpravidla v řádech měsíců (6-12). V případě zadlužené firmy může proces likvidace probíhat až několik let. Je to tudíž vhodné řešení v případě zdravě fungující společnosti bez dluhů.

 

Mínusy:

  1. výmaz společnosti z obchodního rejstříku není v případě zadlužených společností možný
  2. povinností likvidátora je v případě úpadku společnosti podat insolvenční návrh
  3. společnost je stále pod kontrolou nejrůznějších státních orgánů
  4. vysoké náklady na odměny likvidátora a zpracování účetní dokumentace

Likvidace prodejem firmy

Druhou možností, jak ukončit zákonnou odpovědnost za společnost a přenechat starosti vyplývající z jejího řízení jiným, je likvidace prodejem firmy. Aby bylo možné společnost prodat, je nutné naleznout investora, který má o vaši společnost zájem.

V tento moment do hry vstupujeme my s naší službou zprostředkování prodeje společnosti či přímého odkupu vaší firmy z vlastních zdrojů. Kolik za svou firmu můžete získat? Díky našemu osvědčenému systému skóringu vaši společnost velmi přesně ohodnotíme a bude záležet pouze na vás, zda tuto cenu budete akceptovat.

Částka, kterou jsou investoři za odkup firmy ochotni zaplatit, je velice různorodá a odpovídá vždy aktuální ekonomické kondici společnosti. Cena tedy odpovídá atraktivitě prodávané společnosti spolu s úsilím, které je třeba vynaložit k nalezení vhodného investora.

Likvidaci prodejem firmy jsme pro Vás schopni zajistit prakticky během 24 hodin.

 

Plusy:

  1. odkup a prodej je možný i v případě zadlužených společností
  2. jde o nejrychlejší způsob ukončení podnikání
  3. jednatel přestává nést odpovědnost za společnost
  4. revitalizace nebo likvidace je zcela v režii nového nabyvatele

Rozhodnutí o tom, jakým způsobem ukončit podnikání, záleží vždy jen na podnikateli samotném, tedy na vás. Není ale dobré takové rozhodnutí nechávat až na poslední chvíli. Pamatujte, že každé rozhodnutí jednatele společnosti může být posuzováno z hlediska péče řádného hospodáře.

Související články

Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost ?Jak zlikvidovat společnost je dobré buď kvalitně a zodpovědně nastudovat, nebo se obrátit na odborníky. Nastudování procesu likvidace ve všech jeho variacích by zabralo několik hodin. Často však dostáváme následující dotaz: jsem jediným...

Jmenování likvidátora

Jmenování likvidátora

Jmenování likvidátora Jmenování likvidátora. Jmenování likvidátora, odstoupení likvidátora jmenovaného soudem. Všichni společníci (nebo valná hromada), kteří rozhodli o likvidaci, jsou současně povinni bez zbytečného odkladu rozhodnout o osobě likvidátora, přičemž...

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sroLikvidace společnosti sro představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace. Tedy ke zrušení a zániku podniku v případech, kdy společnost není předlužená. Máte-li předluženou společnost, (aktiva jsou nižší než pasiva)...

Partneři.

*
+
*
*
*