Převzetí a likvidace zadlužené společnosti.

Telefon

+420 555 333 237, +420 228 229 685

Mobil

+420 704 760 759, +420 704 420 177

THREEMA

NSW83KV2

E-mail

info@profilikvidace.cz

Zanechejte své kontaktní údaje ozveme se co nejdříve zpět.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Převzetí a likvidace společnosti.

Profesionální likvidace firem je řešení Vašich problémů se ZADLUŽENOU firmou.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Všechny závazky u Finančního úřadu, OSSZ a ÚP
Jak velká částka je účetně na pokladně vedena ?
Výše všech nesplacených úvěrů u bank a finančních institucí, jež ručíte směnkou.
Včetně nájmů a nesplacených splátek leasingu
Nevyplacené mzdy, nevyplacené odstupné.
Převzetí zadlužené firmy
Narozdíl od konkurence, naši jednatelé VŽDY komunikují s věřiteli, úřady, státními orgány, VŽDY řeší problémy předvzaté společnosti a připravují půdu pro závěrečný krok – jmenování likvidátora.
Zakládáme si na tom, že při přepisu firmy jsou s námi spolupracující noví vlastnící a jednatelé VŽDY občané ČR, VŽDY mají čistý výpis z rejstříku trestů a NEMAJÍ exekuce.
  • PŘEVZETÍ A LIKVIDACE ZADLUŽENÉ FIRMY JE ŘEŠENÍM VAŠICH PROBLÉMŮ !
  • ZBAVÍME VÁS STAROSTÍ I DOPADŮ SKUTEČNOSTI, ŽE JSTE ZAPSÁNI V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU JAKO VLASTNÍK ČI JEDNATEL U ZADLUŽENÉ SPOLEČNOSTI.

Likvidace a zrušení společnosti

Pomoc při procesu likvidace společnosti ?
Netrapte se sami složitým a zdlouhavým procesem likvidace společnosti a 
přenechte likvidaci své společnosti profesionálům!
Likvidace a zrušení společnosti nemusí být Vaší „noční můrou“.

Máme dostatek zkušeností a víme, jak zrušit s.r.o., s likvidací společnosti s ručením omezeným máme dost zkušeností na to, aby zrušení sro proběhlo bez zbytečných potíží. Pokud je s.r.o. v likvidaci, ujme se toho likvidátor, který zná přesný postup likvidace společnosti, v tomto případě postup likvidace s.r.o.

Likvidátor společnosti zajistí ukončení podnikatelské činnosti a jeho povinností je ukončení s.r.o. a následný výmaz z obchodního rejstříku. Zánik společnosti je otázkou několika měsíců. Nezajišťujeme však pouze likvidace sro, přestože je zrušení sro časté – v naší nabídce je i zánik akciové společnosti anebo zrušení obchodní společnosti jiné právní formy. Zrušení společnosti s ručením omezeným je tedy jen jednou z nabízených variant.

Zánik obchodní společnosti pro Vás nebude nic obtížného, pokud se obrátíte na profesionály, kteří se likvidací společností živí. Obraťte se na Českou vymáhací a.s.

Druhy likvidace společnosti

  • nucená – nedobrovolné ukončení podnikání, zde je likvidace firmy nařízená soudem v zákonem stanovených případech
  • dobrovolná – na základě rozhodnutí společníků (majitelů) společnosti – představuje častější případ zrušení firmy

Hlavním účelem zrušení společnosti (likvidace obchodní společnosti) je vyjasnění majetkových poměrů společnosti a vypořádání jejich majetkových vztahů, které povede k zániku společnosti a jejímu výmazu z obchodního rejstříku, a tedy k žádoucímu ukončení podnikání.

Vstupem společnosti do likvidace končí aktivní obchodní činnost takové společnosti a veškeré úkony směřují pouze k vypořádání aktiv a pasiv likvidované firmy a k jejímu následnému zrušení a zániku.

Provedeme Vás celým náročným procesem likvidace společnosti s.r.o., a.s. či SE a zajistíme výmaz Vaší firmy z obchodního rejstříku! Má být Vaše firma v likvidaci? Zrušení společnosti s likvidací není nic obtížného, pokud se obrátíte na odborníky.

Likvidace společnosti profesionálně

Likvidace zadlužené společnosti

Likvidace společnosti
Jaké kroky budeme provádět v rámci likvidace a zrušení společnosti ?

Zrušení společnosti

Likvidace a zrušení
rozhodnutí valné hromady o vstupu společnosti do likvidace ve formě notářského zápisu
jmenování likvidátora a jeho zápis do obchodního rejstříku
určení, jaká bude odměna likvidátora
vypracování obou oznámení o vstupu společnosti do likvidace a jejich zveřejnění v Obchodním věstníku
sestavení zahajovací likvidační účetní rozvahy
sestavení soupisu jmění firmy v likvidaci
vypořádání majetkových vztahů, dluhů a pohledávek likvidované společnosti
sestavení konečné likvidační účetní závěrky
vytvoření návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku
sepsání seznamu společníků, kterým byl vyplacen podíl na likvidačním zůstatku
archivace dokumentů likvidované společnosti ve státním archivu
návrh na výmaz z obchodního rejstříku

Postup likvidace společnosti je odlišný v závislosti na tom, o jakou společnost se jedná, bude tedy jiný u likvidace s.r.o., likvidace akciové společnosti, likvidace občanského sdružení nebo likvidace družstva (likvidace bytového družstva). Vždy dojde k ukončení podnikání a následuje zánik firmy. Zpráva o průběhu likvidace, protokol o likvidaci, čestné prohlášení likvidátora a zpráva likvidátora jsou výstupy, které provádí likvidátor firmy. Likvidátoři jsou ti, kteří dělají likvidace firem. Existují i seznamy likvidátorů, jak uvádí Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Společnosti v likvidaci musejí podat návrh na zrušení společnosti (návrh na likvidaci společnosti).

Likvidace a zrušení společnosti
Kdo rozhoduje o zrušení společnosti s likvidací ?

O zrušení společnosti rozhodují její společníci, a to buď dohodou nebo, pokud je to explicitně uvedeno ve společenské smlouvě, o tom rozhoduje valná hromada. U jednočlenné společnosti rozhoduje jediný společník. Vždy je vyžadována forma notářského zápisu.

Jak dlouho může být firma v likvidaci ?

Obecně se dá konstatovat, že minimální doba likvidace je cca 5 měsíců ode dne zrušení společnosti na valné hromadě až po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o výmazu z veřejného rejstříku a průměrná doba likvidace je cca jeden rok.

Kdy je ukončena likvidace firmy ?

Likvidace končí okamžikem , kdy je požadovaným způsobem naloženo s likvidační podstatou, tj. použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli (majetek převzal poslední z věřitelů), nebo jejím odmítnutím.

1. Převzetí zadlužené firmy

1. Převzetí zadlužené firmy

Převzetí zadlužené firmy Převod firmy Převzetí zadlužené firmy je řešením vašich problémů. Specializujeme se na akvizice zadlužených společností s převzetím všech souvisejících závazků. Náš inovativní přístup a rozsáhlé odborné znalosti nám umožňují procházet...

Firma v krizi.

Firma v krizi.

Firma v krizi - definice Firma v krizi. Co dělat ? Jaké jsou možnosti a jak bych měl uvažovat ? Krize nás učí, jak si znovu rozpomenout, co vlastně chceme a kam jdeme, uvědomit si, co už nepotřebujeme a co je pro nás doopravdy cenné. U malých podniků je celá krize...

Likvidace firmy

Likvidace firmy

Likvidace firmy Likvidace firmy. Co s firmou: prodat nebo vstoupit do likvidace? Nechce se vám již podnikat? Rádi byste si konečně užívali zaslouženého volna? Nebo nemáte svou firmu v rodině komu předat? Přemýšlíte, jak co nejjednodušeji své podnikání ukončit. Nebo se...

Chyby majitele firmy

Chyby majitele firmy

Když se společnost dostane do existenčních potíží, neměl by ji už řídit podle odborníků majitel. „Vlastník věří v návrat dobrých časů a nechce si připustit, že svět se změnil,“ upozorňuje Petr Smutný, partner poradenské firmy PwC. Není tak schopný podle něj dělat nepopulární kroky a přijímat rozhodnutí. „Má konflikt zájmů, protože všechny lidi najal“.

2. Ukončit činnost firmy

2. Ukončit činnost firmy

Jak ukončit činnost firmy. ObsahJak ukončit činnost firmy.Zrušit firmu snadno a (pokud možno) rychle!#1 varianta - likvidace firmy5 kroků k likvidaci a ukončení činnosti firmy1.  Rozhodnutí o zrušení společnosti2.  Zahájení likvidace3.  Vypořádání pohledávek a závazků...

Odpovědnost jednatele.

Odpovědnost jednatele.

Odpovědnost jednatele. Ručení jednatele a společníka za závazky v s.r.o. Odpovědnost jednatele. V zásadě denně se setkáváme s dotazy našich klientů, jak je to vlastně s jejich odpovědností za závazky společností s ručením omezených (dále jako „SRO“), ve které působí...

Krizový manažer

Krizový manažer

Krizový manažer - služby krizového manažera. Krizový manažer. K čemu vlastně je ? Krize nás učí, jak si znovu rozpomenout, co vlastně chceme a kam jdeme, uvědomit si, co už nepotřebujeme a co je pro nás doopravdy cenné. Krizové řízení nám může hodně pomoci....