+420 228 229 057 | +420 555 333 749 | +420 555 222 479 info@profilikvidace.cz
Vyberte stránku

Krizové řízení firmy

Autor : Profilikvidace
Zveřejněno dne : 19 září, 2020

Obsah

Krizové řízení. Krizové řízení firmy.

Krizové řízení firmy je řešením Vašich problémů s firmou.
 • ZÁSADNÍ JE PŘIZNAT SI, ŽE MÁTE PROBLÉM.
 • NALÉZT VŮLI TUTO SITUACI ŘEŠIT, S TÍM VÁM MŮŽEME POMOCI MY
 • MÁME DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI S ŘÍZENÍM PODNIKŮ V RŮZNÝCH FÁZÍCH KRIZE

Krizové řízení firmy.

Když se dá rozvíjet spousta firem, proč by nešla rozvíjet ta Vaše ?Když lze zvýšit zisk mnoha firmám, proč by nešel zvýšit zisk Vaší firmě ?Když se dá zachránit spousta firem, proč by nešla zachránit ta Vaše ?Proč se chystat na konec firmy, když je to odvratitelné ?
 • Pro firmy v problémech.
 • Pro ty, kteří poctivě pracovali a budovali, nicméně potřebují další impuls do rozvoje či stabilizace vlastní společnosti.
 • Pro každodenní rutinou unavené zakladatele firem a majitele, kteří již nechtějí operativně řídit svou firmu a rádi by se více stáhli z denního provozu.
 • Zasloužíte si svůj klid.
Čas je v této situaci rozhodujícím faktorem !!! Udělejte si čas a pojďme společně posunout vaši firmu ! Krizový manažer je řešením. Konec firmy se dá odvrátit.
krizové řízení firem

Nabízíme Vám služby krizového řízení

 • převzetí odpovědnosti za firmu
 • převod obchodních podílů
 • změna jednatele
 • Má vaše firma problémy ?
 • Zaznamenali jste v poslední době prudký pokles zisků ?
 • Drtí vás závazky a neustálé telefonáty věřitelů ?
 • Máte problémy s managementem ?
 • správa firmy, krizové řízení
 • následné jednání s úřady, věřiteli
 • garance nejnižší ceny

Jaká řešení připadají v úvahu pro krizové řízení.

 • Reorganizace
 • Reorganizace (v rámci insolvenčního řízení), která je způsobem řešení dlužníkova úpadku, při kterém dlužník může i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, avšak pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu, který sleduje především ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli.

 • Sanace
 • Sanace (restrukturalizace), která představuje řešení již větší krize podniku, zejména formou záchrany ziskových a perspektivních částí podniku při současné likvidaci jeho nefunkčních částí. Sanace podniku je obsahově a časově náročnější než konsolidace, přičemž cílem sanace je dosažení obratu v dosavadním vývoji a dosažení stavu v jakém byl podnik před krizí.

 • Konsolidace
 • Tím rozumíme stav obnovení rovnováhy podniku, který ještě není výrazně nestabilní, a to např. formou prodeje části podniku, změnou výrobního programu, snížením neopodstatněných nákladů či eliminací jiného zdroje krize.

 • Fúze
 • Fúze či jiná přeměna korporace. Tato možnost připadá v úvahu zejména v případech, kdy podnik má některá hodnotná aktiva, která mohou být pro jiný podnik zajímavá. V rámci fúze pak dochází ke sloučení či splynutí několika podniků.

Kroky krizového řízení.

 • Analýza
 • Provedeme interní audit Vaší firmy.
 • Vyhodnocení
 • Definujeme hlavní příčiny krize.
 • Návrh řešení
 • Sestavíme optimální krizový plán.
 • Realizace
 • Společně dostaneme Vaši firmu z krize.

Související články

Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost ?Jak zlikvidovat společnost je dobré buď kvalitně a zodpovědně nastudovat, nebo se obrátit na odborníky. Nastudování procesu likvidace ve všech jeho variacích by zabralo několik hodin. Často však dostáváme následující dotaz: jsem jediným...

Jmenování likvidátora

Jmenování likvidátora

Jmenování likvidátora Jmenování likvidátora. Jmenování likvidátora, odstoupení likvidátora jmenovaného soudem. Všichni společníci (nebo valná hromada), kteří rozhodli o likvidaci, jsou současně povinni bez zbytečného odkladu rozhodnout o osobě likvidátora, přičemž...

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sroLikvidace společnosti sro představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace. Tedy ke zrušení a zániku podniku v případech, kdy společnost není předlužená. Máte-li předluženou společnost, (aktiva jsou nižší než pasiva)...

Partneři.

*
+
*
*
*